PočetnaPrijevodi

ISKUSTVO U RADU SA PRIVATNIM OSOBAMA

 • ovjerovljene izjave
 • službene isprave: zdravstvena, vozačka i dr.
 • liječničke potvrde
 • diplome, potvrde i dr.
 • uvjerenja o prebivalištu
 • potvrde o nekažnjavanju
 • police osiguranja
 • ugovori o zapošljavanju
 • potvrde o plaći
 • rodni i vjenčani listovi, domovnice, smrtovnice
 • posebne punomoći
 • ugovori o najmu nekretnina
 • ugovori o kupoprodaji nekretnina
 • porezne prijave i zahtjevi
 • dozvole boravka strancima dr.


sudski tumač za engleski jezik | prijevodi | punomoći | porezne prijave | isprave | izjave | ugovori | potvrde | fizičke osobe

ISKUSTVO U RADU NA PRIJEVODIMA ZA PODUZEĆA

 • osnivanje poduzeća
 • kupoprodajni ugovori
 • financijska izvješća
 • statistički izvještaji
 • bilance i solventnost poduzeća
 • upisi u sudski registar
 • izvodi iz sudskog registra
 • prijenosi udjela
 • revizorski izvještaji
 • ugovori o zakupu
 • zabilješke državnih tajnika
 • porezne potvrde
 • zasnivanja založnih prava
 • ugovori o zastupanju i punomoći
 • podnesci sudu
 • javnobilježničke izjave
 • službeni zapisnici poduzeća i institucija vlasti
 • bankarske potvrde o prijavi kreditnih poslova s inozemstvom…
 • potvrde o radnom odnosu
 • priručnici proizvođača/prodavatelja
 • vodiči za korisnike proizvoda
 • znanstveni, tehnički i promidžbeni tekstovi poduzeća raznih djelatnosti
 • reklamacije i dr.


sudski tumač za engleski jezik | iskustvo | prijevodi | ugovori | potvrde | prijevodi za poduzeća | izvješća
Kontaktirajte nasUkoliko imate bilo
kakvih pitanja
Kontaktirajte nas

PočetnaPrijevodi
Bosanski Engleski
Sudski tumačKako nas pronaći?; Kliknite za detaljniju kartu
Karta Sarajeva
Bosna i Hercegovina RSS: RSS 2.0