PočetnaCijene prijevoda

SUDSKI TUMAČ I PREVODITELJ ZA ENGLESKI JEZIK

CJENIK

Prijevodi i poslovi sudskog tumača

S jednog od službenih jezika FBiH na strani jezik:

  • za svako pismeno do 15 redova = 10 KM
  • preko 15 redova, za svaki otkucani red = 0,75 KM

Sa stranog jezika na jedan od službenih jezika FBiH:

  • do 15 redova = 8 KM
  • preko 15 redova, za svaki otkucani red = 0,75 KM

Cijena se računa po redu prijevoda otkucanog teksta. Započeti red se računa kao cijeli red. Za prijevod složenih naučnih i stručnih tekstova naknada se može uvećati i do 50%.

Za usmeno prevođenje, naknada iznosi 50KM za jedan sat prevođenja, a 30KM za započeti sat prevođenja.

Za pregled i ovjeru prijevoda kojeg je izvršila neka druga osoba, sudskom tumaču pripada polovina gore spomenute cijene.

Cijena se računa prema tekstu prevedene verzije dokumenta, a ne originalnog dokumenta.

Način plaćanja

Plaćanje možete izvršiti putem žiro računa ili lično.

Podatci o žiro računu:

Uni Credit Zagrebačka banka na transakcijski račun broj: 3380000000000072 poziv na broj računa: 45180913001


sudski tumač za engleski jezik | cjenik | cijene | cijene prijevoda | prijevod | cijena usluge | usluge prijevoda
Kontaktirajte nasUkoliko imate bilo
kakvih pitanja
Kontaktirajte nas

PočetnaCijene prijevoda
Bosanski Engleski
Sudski tumačKako nas pronaći? Kliknite za detaljniju kartu
Karta Sarajeva
Bosna i Hercegovina RSS: RSS 2.0